Algemeen ondervoorzitter CD&V, Vlaams Volksvertegenwoordiger en Deelstaatsenator

CD&V

Recente nieuws

31-01-2018

Opinie Voorzitter Wouter Beke: Waarom we allen naar 'Taboe' moeten kijken

Sinds Taboe, de nieuwe reeks van Philippe Geubels, op televisie komt, zitten we met ons gezin op zondagavond voor de buis gekluisterd. Het is ontroerende tv. En bovenal een fris tegengewicht voor de soms kille discussies die vandaag het debat lijken te bepalen.Lees meer

07-01-2018

N46 in de shortlist voor het monitoren van sluipverkeer

De kilometerheffing op zwaar vrachtvervoer heeft heel wat verkeersdrukte teweeggebracht op niet getolde gewestwegen. Dit sluipverkeer werd gedurende een jaar gemonitord. Recent werd een tussentijdse evaluatie besproken in het Vlaams Parlement. De ongerustheid van de burgers was terecht, want Vlaams volksvertegenwoordiger Cindy Franssen vernam ook via de telresultaten dat de N46 tussen Oudenaarde en Zottegem effectief drukker is geworden. De N46 zit daarom in de shortlist van gewestwegen die blijvend gemonitord zullen worden. Lees meer

25-12-2017

Minister Crevits voert algemeen rookverbod in op scholen

Vanaf volgend schooljaar komt er een algemeen rookverbod op de scholen in Vlaanderen. Het voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits is goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De maatregel biedt scholen de kans om hun voorbeeldfunctie te versterken en is in het belang van de gezondheid van elke jongere.Lees meer

11-12-2017

Oprichting Vlaams Netwerk Zeldzame Ziekten

Zeldzame ziekten zijn aandoeningen die voorkomen bij minder dan 1 op de 2.000 mensen. In Vlaanderen lijden naar schatting 360.000 tot 480.000 mensen aan een zeldzame ziekte. In totaal bestaan er meer dan 7.000. Ze worden vaak niet herkend of pas laat gediagnosticeerd. Hierdoor verlopen de opvang, begeleiding en behandeling van mensen met deze aandoeningen niet altijd optimaal. Een multidisciplinair kader waarbinnen de nodige expertise aanwezig is, is de beste manier om dit te ondervangen. Op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Volksgezondheid wordt nu één Vlaams Netwerk Zeldzame Ziekten opgericht.Lees meer

26-11-2017

Vlaams Parlement unaniem vóór verbod op roken in de auto met kinderen, voorstel van Cindy.

Vlaams parlementslid Cindy Franssen (CD&V) dient samen met Sabine de Bethune (CD&V) en de meerderheidspartijen een resolutie in naar analogie van een in de Kamer gestemde resolutie van CD&V-kamerlid Els Van Hoof. Deze resolutie bepleit de verankering van het recht op sociale bescherming in het Vlaams internationaal beleid en in de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking in het bijzonder. Hiermee zetten de Vlaamse meerderheidspartijen zich op 1 lijn met de NGO-campagne ‘Sociale bescherming voor iedereen’ (www.socialebescherming.be). Lees meer

Koffie zal nooit meer hetzelfde zijn...Zoeken