Algemeen ondervoorzitter CD&V, Vlaams Volksvertegenwoordiger en Deelstaatsenator

CD&V

een fijn verlof toegewenst!

Recente nieuws

25-07-2017

Een efficiëntere inspectie voor Zorg en Welzijn

Zorginspectie controleert de zorg- en welzijnsinstellingen in Vlaanderen om de kwaliteit van de zorg en ondersteuning te garanderen. Bij die inspecties gelden in sommige gevallen nog onduidelijkheden over wat wel en niet is toegestaan. Met het decreet dat vandaag door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd wordt nu precies afgelijnd wat de inspectie wel en niet mag controleren. Tegelijk wordt met dit toezichtsdecreet het inspectieproces nog duidelijker gescheiden van het subsidiëren en erkennen, vergunnen en handhaven vanuit de principes van goed bestuurLees meer

18-07-2017

Vanaf 2018 indicatoren om de specifieke bloedvergiftigingen te meten.

Recent verschenen in de media cijfers van het aantal bloedvergiftigingen in de Belgische ziekenhuizen. Vlaams volksvertegenwoordiger Cindy Franssen kaartte deze cijfers aan bij minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen die momenteel bezig is om een pilootproject op te starten voor de ontwikkeling van indicatoren rond bloedvergiftigingen. “Patiëntveiligheid verdient terecht de nodige aandacht in een tijd dat de Vlaamse Overheid haar rol als toezichthouder opneemt,” aldus Cindy Franssen.Lees meer

12-07-2017

Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) als primaire factor voor kwaliteitsbeleid van Vlaamse zorg.

‘Kwaliteit in de zorg zou objectief moeten kunnen gemeten worden.’ Daar zijn Vlaams volksvertegenwoordiger Cindy Franssen en minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin het samen over eens. Bij ziekenhuizen en in de geestelijke gezondheidszorg is men al volop bezig met kwaliteitsindicatoren op te stellen en de resultaten beschikbaar te stellen een de patiënten. Nu zal men ook voor de eerstelijnsgezondheidszorg starten met de opmaak van indicatoren. Dit alles zal uiteindelijk bewaakt worden door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit va Zorg. “Het is goed dat de overheid hierin een regierol opneemt,” aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Cindy Franssen.Lees meer

05-07-2017

Sociale bescherming voor iedereen

In het kader van de campagne “Sociale bescherming voor iedereen” heeft Wereldsolidariteit vorig jaar één en ander doen bewegen op politiek vlak. Naar analogie van een in de Kamer gestemde resolutie van CD&V-kamerlid Els Van Hoof, heb ik eveneens in het Vlaams parlement een resolutie ingediend betreffende de opname en de verankering van het recht op sociale bescherming en waardig werk in het Vlaams internationaal beleid. Deze resolutie werd meegetekend door de meerderheidspartijen.Lees meer

29-06-2017

Vlaanderen zet volgende stap naar een eigen Vlaamse sociale bescherming

De Vlaamse Regering keurde vrijdag een ingrijpende uitbreiding van de Vlaamse sociale bescherming goed. Wie in Vlaanderen vandaag zorg nodig heeft, kan al rekenen op een zorgbudget waarmee hij zijn zorg zelf kan organiseren. Vanaf 2019 worden stap voor stap nieuwe onderdelen toegevoegd, te beginnen met de mobiliteitshulpmiddelen en de residentiële ouderenzorg. In een latere fase volgen gezinszorg, kortverblijf, dagverzorgingscentra, geestelijke gezondheidszorg en revalidatie. Wie van deze diensten gebruik wil maken zal een zorgticket krijgen. De jaarlijkse, solidaire zorgbijdrage die iedereen in Vlaanderen aan zijn zorgkas betaalt, zal een recht openen op heel wat tegemoetkomingen voor zorg.Lees meer

05-09-17

Politiek & Diversiteit - JONGE VROUWENSTAGE V&M

Politiek is over het algemeen nog steeds vrij mannelijk, oud en blank. Om hier het hoofd aan te bieden, organiseert Vrouw & Maatschappij – CD&V politica jaarlijks een politieke stage voor jonge vrouwen met of zonder migratieachtergrond. De deelneemsters worden tijdens een driedaagse ondergedompeld in het reilen en zeilen van de Belgische politiek. Ze lopen een middag mee met een vrouwelijke minister of parlementslid, volgen workshops publiek spreken en voeren gesprekken met vrouwelijke kopstukken. Op deze manier worden hun politieke skills en hun netwerk uitgebreid en volgt er, wie weet, een politieke carrière. 

"All politics is local", zegt men soms. Maar helaas is ook de lokale politiek nog geen weerspiegeling van de samenstelling van onze maatschappij. Deze editie focust daarom op de centrale vraag "hoe lokaal het verschil maken als vrouw?"

De stage vindt plaats in Brussel. Deelname aan het programma is gratis, vervoerskosten worden op aanvraag terugbetaald. De activiteiten vinden plaats overdag, er is geen overnachting voorzien. 

Interesse? Schrijf je snel in om een plekje te bemachtigen via deze link ! 

klik hier voor meer info

Koffie zal nooit meer hetzelfde zijn...Zoeken