Algemeen ondervoorzitter CD&V, Europees Parlementslid

CD&V

Recente nieuws

05-03-2019

Bouwplan voor het ziekenhuis van de toekomst in Vlaanderen

De zesde staatshervorming zorgde ervoor dat Vlaanderen bevoegd werd voor de niet-organieke ziekenhuisnormen en alle subsidies voor de ziekenhuisinfrastructuur. Dat vergde een grondige denkoefening over hoe (anders) het ziekenhuis er in de toekomst moet uitzien. Heel wat demografische en maatschappelijke ontwikkelingen doen de zorg veranderen. Denk maar aan de vergrijzing, de toenemende nood aan chronische zorg, innovaties, de wens zo lang en zo veel mogelijk thuis verzorgd te worden. Vereisten voor kwaliteit van zorg en efficiëntie sporen ziekenhuizen aan samen te werken. Dan moet ook het ziekenhuisconcept wijzigen. Op een persconferentie bij Health House ontvouwde Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vandaag de bouwplannen voor het ziekenhuis van de toekomst: “Met het Groenboek en de visualisatie van Health House nodigen we de sector uit om te innoveren. De bouwstenen voor het nieuwe investeringsbeleid voor ziekenhuisinfrastructuur in Vlaanderen...Lees meer

25-02-2019

Integrale aanpak van Vlaamse Regering tegen pesten en geweld

Kinderen en jongeren worden vaak met geweld geconfronteerd- zowel online, op school, thuis, als in hun vrije tijd. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek naar geweld bij 1.713 kinderen en jongeren, dat werd verricht op vraag van de Vlaamse ministers van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Onderwijs, Jeugd en Sport. De onderzoekers pleiten voor meer samenwerking tussen de verschillende diensten die met kinderen en jongeren in aanraking komen. Daarnaast is sensibilisering nodig over de mogelijke hulpkanalen, zodat kinderen en jongeren, maar ook hun ouders weten waar ze terechtkunnen met vragen over geweld. Lees meer

23-02-2019

Meer armslag voor preventieve gezondheidszorg in gemeenten

Veel lokale besturen ondernemen acties en projecten om hun inwoners te stimuleren tot een gezonde leefstijl en hen te beschermen tegen gezondheidsrisico’s. Maar vooral in kleinere gemeenten ontbreekt het soms aan personeel en middelen om die preventiewerking structureel te voeren in het lokale beleid. Daarom heeft de Vlaamse Regering gisteren principieel beslist om gemeenten te ondersteunen met een subsidie voor lokale preventiewerking, met nog extra geld voor kwetsbare groepen. Daarmee kunnen gemeenten personeel inzetten voor hun preventiewerking. Voorwaarde is wel dat ze ook eigen middelen inzetten en een samenwerking aangaan met minstens één aanpalende gemeente.Lees meer

21-02-2019

Anne Van Cauwenberghe (oprichtster Rope Skippers) gehuldigd met 3e Gerberaprijs door V&M-Oudenaarde

Anne Van Cauwenberghe werd afgelopen zondag gehuldigd met de Gerberaprijs van de CD&V-werkgroep, Vrouw & Maatschappij, afdeling Oudenaarde. De Gerberaprijs is een klassieker onder de V&M-acties. Met de uitreiking van deze prijs willen wij een persoon of project in de kijker zetten die een voorbeeldrol heeft en zich verdienstelijk inzet voor gelijke kansen tussen vrouwen en mannen. Zij werd in de bloemetjes gezet door Dina Librecht, voorzitster V&M-Oudenaarde en gelauwerd door Vlaams volksvertegenwoordiger Cindy Franssen. Zij werd verrast door de aanwezigheid van leden en bestuursleden van Vrouw & Maatschappij en CD&V-Oudenaarde, de lokale CD&V-mandatarissen, haar familie en vrienden.Lees meer

14-02-2019

Snellere zorg voor mentale gezondheid van zwangere vrouwen

De proefprojecten ‘perinatale geestelijke gezondheidszorg’ hebben aangetoond dat de screening naar psychische problemen tijdens de zwangerschap, maar ook erna, belangrijk is. Zowel voor de moeder, de partner als de ongeboren baby. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin breidt de proefhoudende aanpak van de mentale gezondheidsproblemen van zwangere en bevallen vrouwen nu uit over heel Vlaanderen. Elke vrouw in Vlaanderen zal tijdens de zwangerschap worden bevraagd naar haar gebruik van alcohol en middelen en tijdens en na de zwangerschap gescreend op angst en depressieve klachten.Lees meer

Cindy legt uit: Hormoonverstorende stoffen

Koffie zal nooit meer hetzelfde zijn...Zoeken